................... CASE STUDY ......................

1.       Probleemstelling:

een klant vraagt of wij zijn OBA-stroom (een fruitverwerkend bedrijf) kunnen verwerken.  

 

2.       Onderzoek + oplossing:

na contacten met de klant wordt voor beide partijen een oplossing voorzien:

Bio 7 levert opslagcontainers op het bedrijf van de klant, voorziet in het tranport en plaatst lege containers in de plaats.

 

3.       Afhandeling:

maandelijks wordt gefactureerd en worden de nodige formulieren als bewijs van afvalverwerking aan de klant bezorgd.