.................. Nuttige links .................

VLACO : Vlaco behartigt al 20 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (de OVAM en intercommunales) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. In totaal zijn zo’n 70 bedrijven bij Vlaco aangesloten

 

DLV : DLV-InnoVision is een joint venture opgericht door DLV en Innova Manure / Innova Energy om bedrijven bij te staan in aanpak van bedrijfsinnovatie en de verwerving van innovatie-steun (subsidies en fiscale voordelen).

 

BIOGAS-e : Biogas-E vzw is het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen

 

BBT - vergisting : Deze BBT-studie beschrijft de toegepaste technieken en milieuaspecten van vergistingsinstallaties waarin mest en/of energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstromen worden omgezet in biogas en digestaat.