............... Producten aanvoer ..................

vloeibare mest

 • varkens
 • runderen

 

vaste  mest

 • kippen
 • runderen
 • geiten
 • konijnen

 

OBA (organisch bedrijfsafval)

 • groenten- en fruitindustrie
 • voedingsafval (al dan niet verpakt)

 

 

 

Om na te gaan of bepaalde OBA stromen kunnen verwerkt worden neemt U best contact op met BIO7 NV (onze vergunde EURAL-codes)

Op basis van de EURAL code kan nagegaan worden of de stroom mag/kan verwerkt worden in ons bedrijf

 


............... Producten afvoer ..................

Volgende eindproducten zijn beschikbaar

 • Thermisch gedroogd digestaat van mest, energiegewassen en organisch-biologische afvalstoffen
 • Dunne fractie digestaat van energiegewassen en organisch-biologische afvalstoffen (zonder mest)
 • Digestaat van mest, energiegewassen en organisch-biologische afvalstoffen
 • Digestaat van energiegewassen en organisch-biologische afvalstoffen (zonder mest)

(klik hier voor de specificaties)